Technologie

Technologie VFLEX

VFLEX používá nejmodernější číslicové zpracování signálu pro zvýšení výkonu klasických jedno frekvenčních detektorů. Technologie přináší vyšší výkon s perfektním přenosem a zesílením v sondě. Navíc lze pomocí výměny sondy měnit pracovní frekvenci.

VFLEX transformuje klasickou konvenční jedno frekvenční technologii detekce. Vše pracuje tak, že jak v sondě tak v detektoru je výkonný mikroprocesor. Pokaždé když detektor zapnete začnou spolu tyto mikroprocesory komunikovat pomocí digitálního datového spojení. Toto uspořádání kdy sonda kontroluje přesnost frekvence a řídící jednotka dokonale přenáší signál přináší výrazné omezení skreslení a zvyšuje přesnost odpovědi detektoru.

VFLEX technologie generuje vysoce kvalitní sinusový signál s použitím stejné technologie jako by jste našli u těch nejkvalitnějších digitálních audio přehrávačů a to bez jakéhokoli zkreslení. Odstranění zkreslení maximalizuje výkon detektoru a zvyšuje citlivost a hloubku detekce. Kvalita signálu ale také pozitivně ovlivňuje přesnost odpovědi detektoru a odladění vlivu půdy.

Slabé signály jsou zesíleny přímo v sondě, díky tomu nemůže dojít k jejich zkreslení při průchodu vodičem do řídící jednotky. Tato technologie zlepšuje stabilitu detektoru proti interferencím.

Jak už bylo řečeno, technologie VFLEX umožňuje změnu pracovní frekvence. V současnosti nabízí výběr ze tří použitelných 3 kHz, 7,5 kHz a 18,75 kHz. Nízkou frekvenci lze dobře použít pro hledání větších cílů ve velkých hloubkách. Zejména pokud jsou tyto cíle vyrobené z vysoce vodivých kovů (stříbro, měď). Pracovní frekvence 7,5 kHz je universální a určená pro všestranné využití. Nabízí dobrý poměr mezi hloubkou a citlivostí. Vysoká pracovní frekvence 18,75 kHz se využije nejvíce pro hledání zlata, šperků nebo řetízků.

Technologie BBS

Díky této technologii dokáže detektor přijímat a analyzovat několik frekvencí současně. To zajistí výjimečnou hloubku detekce a přesnou diskriminaci pro širokou škálu cílů. Vyhodnocení několika frekvencí současně přináší více informací o cíli a také půdních podmínkách. Detektor který provádí zpracování takového signálu má unikátně přesnou identifikaci a hloubku. Tento proces navíc výrazně snižuje počet falešných signálů způsobených mineralizací nebo solemi.

Obecná teorie říká, že vysoké pracovní frekvence jsou lepší pro hledání drobných cílů a nízké přináší větší prostup půdou a tím i větší hloubku dosahu. Technologie BBS pracuje na kmitočtu 1,5 kHz až 25,5 kHz. Díky tomu dokáže pracovat velice efektivně jak s drobnými cíli tak s hluboce uloženými současně. To znamená větší počet cílů a rychlejší práci v lokalitě.

BBS zesílení – obvod výrazně zesiluje slabé signály přímo v sondě. To přináší řadu výhod oproti standartnímu zesílení přímo v boxu elektroniky detektoru. Především je to větší odolnost vůči elektromagnetickému rušení a tím i snížení počtu interferencí. Žádná ztráta síly signálu při přenosu po kabelu sondy a především větší hloubku detekce a citlivost.

BBS multifrekvenční převodník – technologie BBS analyzuje více kanálů pomocí techniky zvané MUX (multiplexing). Výsledkem je vysoké rozlišení a přesná cílové analýza. Tato digitálně analogová technologie přináší větší hloubku a to i ve velice obtížných podmínkách.

Technologie FBS

FBS znamená širokopásmovou multifrekvenční technologii kdy detektor analyzuje celé spectrum frekvencí. To poskytuje elektronice detektoru ještě více informací jak o cíli tak o prostředí v kterém se pohybuje.

Hlavní znaky a výhody FBS

Vysoká citlivost všech pracovních frekvencí umožňuje prohledávanou plochu projít pouze jednou
Automatické vyvážení vlivu půdy díky kterému je maximální hloubka dosahována bez ohledu na půdní podmínky
Extrémně citlivý multifrekvenční převodník přesně odděluje signály cílů a přináší nejenom skvělou citlivost ale také unikátní identifikaci
Smartfin je unikátní dvourozměrná diskriminace kterou nabízí detektory s technologií FBS Explorer a E-Trac. Jste schopní diskriminovat jak podle množství železa tak povrchové vodivosti a to současně.

Obecně platí že vysoké frekvence jsou více citlivé na drobné cíle a nízké mají lepší prostup půdou. FBS analyzuje široké pásmo frekvencí mezi 1,5 kHz až 100 kHz a díky tomu má jak skvělý dosah tak vynikající citlivost. Doslova tak máte za jedny náklady, několik detektorů najednou.

Automatická citlivost a kompenzace vlivu půdy pro maximalizaci dosahu

Jak nastavit detektor aby jste nepřicházeli o cenné cíle? Funkce automatické citlivosti a vyrovnání vlivu půdy vám výrazně pomůže. Detektor monitoruje celé pásmo kmitočtů a kdykoli se mineralizace změní detektor sám přestaví nastavení tak aby jste s maximálně klidným přístrojem dosáhli co největší hloubky. Kompenzace vlivu země odfiltruje falešné signály a to i v lokalitách kde se složení půdy prudce mění. Obě tyto pokročilé funkce vám tak přinesou klidnější chod detektoru a maximální citlivost a dosah.

 

Extrémně přesný multifrekvenční převodník

FBS využívá analogovo digitální převodník pro digitalizaci analogových signálů. Tento ultra rychlý převodník poskytuje mikrokontroleru MCU podrobnosti o terénních podmínkách a cílech. Tato schopnost dává detektoru větší možnosti v odlišení falešných signálů od odezvy cíle a to vždy za maximálně možné dosažitelné hloubky detekce. Díky tomu také velice přesně pracuje funkce Smartfind, která dosahuje vysoce přesného rozlišení.

 

 

Dvourozměrná diskriminace Smartfind 2D

FBS detektorům přináší výrazné zpřesnění odpovědi a diskriminace, díky tomu, že analyzuje jak relativní množství železa (Fe) tak povrchovou vodivost (Co). Tento revoluční způsob vyhodnocení zpřesňuje odpověď natolik, že se od sebe dají výrazně přesněji odlišovat chtěné a nechtěné cíle vyrobené z barevných kovů, o potlačení železa nemluvě. Stejně jako na LCD i audio výstup využívá tohoto vyhodnocení a audio odpověď je natolik přesná že budete schopní vyhodnotit nález i pouhým poslechem.

 

Technologie FBS2

FBS2 kombinuje multifrekvenční technologie Minelab (obdelník 1,5 kHz – 100 kHz) s pokročilým digitálním vyhodnocením přímo v sondě. Přesně kalibrované a inteligentní sondy spolu s elektronikou detektoru znovu dále posunují cílovou analýzu pro ještě přesnější vyhodnocení detekovaných předmětů.

Diskriminace Smartfind 2

Smartfind používá diskriminační model s vyhodncením Fe a Co. Tato odpověď je zobrazovaná na barevném LCD. Díky tomu je grafické vyhodnocení přesnější a uživatel dostává podstatně více informací nejenom složení předmětu, ale také o jeho poloze a hloubce uložení. Ultra rychlé mikroprocesory dokáží provádět daleko více operací při zpracování signálu než tomu bylo kdy předtím.

Wi-Stream

Technologie využívá nízké spotřeby při digitálním přenosu zvuku. Navíc bylo dosaženo takové rychlosti zpracování (<10 ms z CTX 3030 na WM 10), že je pro lidské ucho toto zpoždění nezaznamenatelné. Díky vícekanálové technologii není bezdrátový přenos nijak rušený a poskytuje spolehlivou komunikaci při maximální kvalitě zvuku

Diagram GPSi

Zaznamenejte polohu nálezu, čas, nastavení detektoru nebo celý záznam prochozené trasy. Vysoce výkonná technologie GPSi integrovaná do detektoru kovů CTX 3030 vám pomůže se v lokalitách pohybovat efektivněji nebo se kdykoli vrátit k místu předešlého nálezu. Všechny funkce GPSi jsou kompatibilní s programem XChange2.

Technologie MPS

MPS je tochnologie PI detektorů Minelab, která přenáší pulsy s různým časováním. MPS také v různých časováních signály přijímá. To umožňuje oddělit chtěné a nechtěné cíle a také to velice účinně odfiltruje i vysoce mineralizované půdy. Detektory vybavené touto technologií nemají problém detekovat ani ty nejdrobnější zlaté nuggety v těch nejhorších půdních podmínkách a to při doslova extrémním dosahu.

Technologie DVT

DVT (Dual Voltage Technology) Pokročilá pulsně indukční technologie která využívá dvou napěťových úrovní k dalšímu zvýšení výkonu MPS. Tyto dvě úrovně dokáží pracovat v kombinaci s časově proměnnými impulsy a zvyšují tak množství energie přenášení do půdy. Navíc celkové zesílení pomáhá rozpoznat odfiltrovat nechtěné cíle.

 

Technologie SETA

V přesném označení Smart Elektronic Timing Alignment je velmi složitá metoda měřící okolní elektromagnetické prostředí. To může být například magnetické pole planety atd. Účelem je odstranit veškeré rušivé signály a tím zlepšit citlivost všech proměnných časování. Detektor využívající tuto technologii lze nastavit na ještě vyšší citlivost a tím dosáhnout většího dosahu.

 

Technologie VLF

VLF (Very Low Frequency) je standartní a dalo by se říci konvenční technologie používána u detektorů kovů. Tento tradiční typ technologie používá řada společností při konstrukci jedno frekvenčních detektorů. Jedno frekvenční detektory používají sinusovou vlnu a vytváří elektromagnetické pole. Tato zdánlivě jednoduchá technologie se ukázala jako velice snadno použitelná pro hledání veškerých kovových předmětů.

Minelab Technologie 3F

V podstatě obdoba klasické jednofrekvenční technologie VLF. Detektor který ale tuto technologii používá je schopný pracovat na třech různých frekvencích. Jejich použitím můžete do určité míry optimalizovat jak hloubku tak velikost přijímaných cílů. Detektory používající tuto technologii jsou pak určeny především pro hledání přírodního zlata. Technologie 3F používá následující pracovní frekvence:

6,4 kHz – nejlepší pro velké hluboce uložené zlaté nuggety
20 kHz – nejlepší pro klasický průzkum zlatých lokalit
60 kHz – nejlepší pro malé zlaté nuggety

Technologie ACCU-TRAK

ACCU-TRAK průběžně měří úroveň mineralizace půdy. Jakékoli změny mineralizace jsou okamžitě zaznamenány a elektronika detektoru změní nastavení úrovně odladění vlivu půdy. Vše se děje automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.

 

 

Automatic ground tracking – Automatické odladění vlivu půdy

Odkazuje na schopnost detektoru sledovat změny mineralizace a automaticky nastavit filtry tak aby detektor nevykazoval žádné falešné signály. Navíc tato funkce zajišťuje maximální hloubku detekce aniž by musel uživatel zasahovat do nastavení detektoru.

Pre-set Ground Balance – přednastavená hodnota vlivu půdy

Ground Balance je přednastavený tak, aby vyhovoval pro konkrétní půdní podmínky. To do jisté míry detektor omezuje, na druhou stranu bude přístroj bezproblému pracovat v méně mineralizovaných místech jako jsou parky, louky a hřiště atd.

Diskriminace

Diskriminace je schopnost detektoru identifikovat typ kovového předmětu a případně ho odstranit jako položku kterou nechcete přijímat

Variabilní diskriminace

Základní typ diskriminace kdy je diskriminátor nastavován tak že všechny kovy s nižší vodivostí než je nastaveno jsou odmítány a kovy s vodivosti vyšší jsou přijímány. Tuto úroveň nastavuje uživatel.

Notch filtr

Notch filtr je diskriminační mód v němž můžete vybírat kterou vodivostní skupinu chcete přijíma a kterou již ne. Odmítaná vodivostní skupina je pak maskovaná a nedává odpověď. Tento způsob diskriminace se provádí většinou pomocí různých segmentů na LCD.

E-TRAC Smartfind

Na vodorovné ose grafu jsou cíle dle jejich vodivosti (CO) v rozmezí od 1 do 50 zleva doprava. Svislá osa hodnotí rozdíl mezi barevným signálem a signálem železa (FE) v rozmezí od 1 do 35. Pokud by jsme uvedli příklad tak hodnota 1 FE představuje velice nízkou hodnotu vlastností železa a hodnota 35 naopak velice vysokou. Stejně tak hodnota 1 CO představuje velice nízkou povrchovou vodivost a 50 velice vysokou.

Explorer SE Pro Smartfind

Na svislé ose se cíle hlásí dle vodivost (CO), v rozmezí 0-31 zdola nahoru. Na vodorovné se hodnotí rozdíl mezi barevným signálem a signálem železa (FE) v rozmezí 0-31 zprava doleva. Hodnota FE 0 představuje nízkou pravděpodobnost železa a hodnota 31 představuje vysokou pravděpodobnost. Podobně, CO hodnota 0 představuje nízkou vodivost a 31 představuje vysokou vodivost.

Diskriminační stupnice

Diskriminační stupnice jsou vlastně segmenty dělící různé kovy dle jejich vodivosti. Obvyklé řešení je od nejnižší po nejvyšší. Rozsah a počet těchto dílků rozhoduje o přesnosti NOTCH Filtru.

Tónová identifikace

Některé detektory jsou vybavené tónovou odpovědí na různé druhy kovů. Obvyklí způsob je od hlubokých tónů pro železné kovy po vysoký pro barevné. Toto rozlišení lze ale u pokročilých detektorů měnit dle vlastní specifikace uživatele. (např Minelab E-Trac, Minelab CTX 3030)

Typy sond a jejich roztřídění

Velikost sondy

Velikost cívky může ovlivnit detekční hloubku a citlivost detektoru. Větší cívka má také obvykle větší dosah, může ale ztrácet citlivost na malé cíle. Menší průměr přináší větší citlivost na drobné předměty ,ale a druhou stranu také nižší dosah. Nezanedbatelné jsou také podmínky v kterých se pohybujete. Do obtížného členitého terénu je vhodnější menší sonda, kterou budete moci pro skenovat i místa kam se velkou sondou nedostanete. Navíc mají menší sondy lepší separační vlastnosti a dokáží lépe rozlišovat barevné cíle ležící v blízkosti železných předmětů. I přes menší dosah jsou tak v mnoha případech efektivnější.

Tvar hledací sondy

Nejběžnější jsou sondy kulaté a eliptické. Obvykle jsou k dispozici v pevných obalech chránících sondu před poškozením. Kulaté sondy jsou stabilnější než sondy eliptické a mají také větší hloubkový dosah. Na druhou stranu mají eliptické sondy lepší separační vlastnosti a také se s nimi budete lépe pohybovat v obtížném terénu kdy díky jejich tvaru často můžete pro skenovat místa kam se s kulatou sondou nedostanete.

Konfigurace sondy

Rozdíly jsou v tvaru vynutí, typu použitých materiálů a konstrukci. Tři nejběžnější typy sond jsou koncentrické, 2D a monoloop.

Koncentrické sondy

Koncentrické sondy mají dvě vynutí, vnější a vnitřní. Tvar jejich magnetického pole připomíná kužel. Jsou vhodné pro přesné pro skenování oblasti, ale díky svému menšímu krytí potřebujete více mávnutí než daný úsek projdete. Zaměření cíle je s koncentrickou sondou velice přesné na druhou stranu jsou o něco málo méně stabilní ve vysokých mineralizacích.

2D sondy

Sondy označované 2D mají dvě vynutí ve tvaru písmene D která se navzájem překrývají. Mají větší pokrytí a také jsou o něco stabilnější ve vysoce mineralizovaných půdách. Díky své konstrukci je ale o něco obtížnější dohledání předmětu pod sondou.

Při použití 2D sond u PI detektorů kovů Minelab řady GPX budete při aktivací funkce Iron Reject schopni odfiltrovat železné cíle od cílů vyrobených s barevných kovů. Detektor bude také velice stabilní v oblastech s vysokým elektromagnetickým rušením.

Monoloop sondy

Monoloop sondy jsou specifické cívky určené pro PI detektory kovů. Konstrukce spočívá v jednom vynutí které zároveň přijímá i vysílá signál. Tvar magnetického pole je kuželový a při práci s těmito sondami by jste se měli snažit více překrývat. V extrémně silně mineralizovaných půdách je obtížnější pracovat s odladěním vlivu půdy, na druhou stranu mají tyto sondy větší dosah a také citlivost než 2D cívky.